Dit is Onze Tijd

Dit is Onze Tijd

 • Dit is Onze Tijd
 • Dit is Onze Tijd
 • Dit is Onze Tijd
 • Dit is Onze Tijd
 • Dit is Onze Tijd
 • Dit is Onze Tijd
 • Dit is Onze Tijd
 • Dit is Onze Tijd
 • Dit is Onze Tijd

Dit is Onze Tijd

2014

De Geuzenbuurt in Hilversum is, in samenspraak met bewoners, op verschillende plekken veranderd en opgeknapt. Dat was een langdurig proces met veel ongemak voor de bewoners. Om het resultaat met de buurt te vieren kreeg ik de opdracht een kunstwerk te ontwerpen op de zo gewenste ontmoetingsplek voor de buurt: de Brinkjes. Ik greep daarvoor terug op het stoomtrammetje ‘de Gooise Moordenaar’ dat vroeger door de buurt reed. Dat was voor de wijk een tijd van vooruitgang en voorspoed. De ‘staande klok’ lijkt op de klok die in de werkkamer stond van de directeur van de Gooise Stoomtram Maatschappij.

Het verlangen naar vroeger is iets van alle tijden. Daarom staat er op de klok een aansporing: DIT IS ONZE TIJD. Vergeet niet nu te leven want vroeger komt niet terug.

Het uurwerk aan de andere zijde loopt daarom ook terug om aan te geven dat dat behoorlijk ongemakkelijk is.

Poorten Fort bij Aalsmeer

Poorten Fort bij Aalsmeer

 • Poorten Fort bij Aalsmeer
 • Poorten Fort bij Aalsmeer
 • Poorten Fort bij Aalsmeer
 • Poorten Fort bij Aalsmeer
 • Poorten Fort bij Aalsmeer
 • Poorten Fort bij Aalsmeer
 • Poorten Fort bij Aalsmeer

Poorten Fort bij Aalsmeer

2012

Toen ik een ontwerp maakte voor de poorten van dit fort, realiseerde ik me dat kijken en waarnemen hier heel belangrijk is. Het Fort bij Aalsmeer is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De forten zijn nauwelijks zichtbaar vanuit de omgeving. Alleen als je dichtbij staat, zie je delen van een omvangrijk geheel.

De poorten die ik ontwierp zijn opgebouwd uit Corten stalen strips met open en gesloten delen, met als gevolg dat ze ondoorzichtig lijken bij het benaderen. Kom je dichterbij, dan worden delen juist doorzichtig; er ontstaan kijkgaten of openingen. Het zichtbare wordt afgebakend.

Uiteindelijk zijn het heel robuuste poorten die toch iets luchtigs hebben.

Chris Rodenburg

Chris Rodenburg

 • Chris Rodenburg

Chris Rodenburg

Ik werk in opdracht en maak vrij werk. Daarbij start ik altijd met het zoeken naar aangrijpingspunten, ordeningsmogelijkheden, maten. Zo ontstaat een zekere gelaagdheid.
Mijn werkplaats ligt vol met allerlei materialen: stukken hout, mooie stenen, oud ijzer, glas. Want ook dat is onderdeel van het werk. Rommelen met materiaal en zoeken naar vormen, niets weg kunnen gooien, materialen hergebruiken of een nieuwe functie geven.
Ik ben zeer gecharmeerd van de ‘Cradle-to-Cradle’ filosofie. Dat betekent voor mij dat ik in mijn vrije werk steeds meer gebruik maak van afvalmateriaal, met name oude pallets. Daarmee kan ik de schoonheid van het hout laten zien en tegelijk het afval een heel andere betekenis geven.

Particulier opdrachten zijn er in vele maten en prijzen. Van relatiegeschenk tot gedenkmonument, van tuinhek tot servetring. Ik maak graag werk dat verrast en waaraan ik, als het mogelijk is, humor toevoeg.
Bij particuliere opdrachten zoek ik naar het persoonlijke. Ik zoek naar ordeningsprincipes, symbolen uit iemands leven en betekenissen die verrassing en herkenning opleveren. Zonder dat die betekenis al te zwaar en nadrukkelijk zichtbaar is in het werk. Het feit dat je als opdrachtgever weet ‘wat erachter zit’ maakt het bijzonder.

In mijn werk als vormgever van objecten in de openbare ruimte luister ik goed naar de wensen van mijn opdrachtgever. Door het zorgvuldig vorm te geven met oog voor detail verhoogt het de kwaliteit van de buitenruimte.

 

Tulipa compositum

Tulipa compositum

 • Tulipa compositum
 • Tulipa compositum
 • Tulipa compositum
 • Tulipa compositum
 • Tulipa compositum
 • Tulipa compositum
 • Tulipa compositum
 • Tulipa compositum

Tulipa compositum

2014-2015

De bloembol als symbool van nieuw leven en vitaliteit samengesteld uit ‘waardeloos’ hout. Afval wordt weer grondstof en krijgt waarde. Hernieuwd gebruik met een andere betekenis: hoop en verwachting.
Er in gaan staan maakt daar wezenlijk deel van uit.

Voor het eerst getoond tijdens de Bergense Kunst10daagse in 2014.
In 2015 te zien tijdens Peil de Polder in de de Egmondermeer polder.
Aansluitend in de zomer van 2015 in de beeldentuin van de Kunststichting HazArt in Soest.
http://tulipa-compositum.simpsite.nl/

Bollentafel 001, 002 en 003

Bollentafel 001, 002 en 003

 • Bollentafel 001, 002 en 003
 • Bollentafel 001, 002 en 003
 • Bollentafel 001, 002 en 003

Bollentafel 001, 002 en 003

2015

De bloembol is een terugkerend thema in mijn werk. Voor mij verbeeldt hij leven en dood, vergankelijkheid en wederopstanding, verlies en hoop, verleden en toekomst.
De bollen en de tafel heb ik gemaakt van oude pallets: afvalmateriaal. Ik heb dat ‘waardeloze’ hout opnieuw waarde gegeven door het ruwe materiaal te bewerken en de innerlijke schoonheid ervan zichtbaar te maken. Zoals de bloem die elk voorjaar weer uit de bol tevoorschijn komt.

In de natuur bestaat geen afval. In de cyclus gaat niets verloren; alles heeft waarde. Daarom geloof ik in de Cradle-to-Cradle filosofie. Wij moeten als mensheid zorgvuldig omgaan met grondstoffen. Om ze aan het eind van de gebruiksperiode weer te benutten als grondstof voor een nieuw product of voeding voor de aarde.

Bollentafel 201

Bollentafel 201

 • Bollentafel 201
 • Bollentafel 201

Bollentafel 201

2015

De bloembol is een terugkerend thema in mijn werk. Voor mij verbeeldt hij leven en dood, vergankelijkheid en wederopstanding, verlies en hoop, verleden en toekomst.
De bollen en de tafel heb ik gemaakt van oude pallets: afvalmateriaal. Ik heb dat ‘waardeloze’ hout opnieuw waarde gegeven door het ruwe materiaal te bewerken en de innerlijke schoonheid ervan zichtbaar te maken. Zoals de bloem die elk voorjaar weer uit de bol tevoorschijn komt.

In de natuur bestaat geen afval. In de cyclus gaat niets verloren; alles heeft waarde. Daarom geloof ik in de Cradle-to-Cradle filosofie. Wij moeten als mensheid zorgvuldig omgaan met grondstoffen. Om ze aan het eind van de gebruiksperiode weer te benutten als grondstof voor een nieuw product of voeding voor de aarde.

Neem de Tijd

Neem de Tijd

 • Neem de Tijd
 • Neem de Tijd
 • Neem de Tijd

Neem de Tijd

2010

Dit beeld heb ik gemaakt voor de tentoonstelling ter gelegenheid van de 650e column van dichter Jan Visser. Het thema was: ‘wij zijn de tijd: zoals wij zijn zo is de tijd’. Mijn bijdrage bestaat uit 12 elementen met de letters HET DUURT EVEN die een gesloten kring vormen. De letters zijn gevuld met gras als metafoor voor groei, geduld en rust. Daarboven staan 24 bloembollen als herinnering aan mijn jeugd, gemaakt van de cultuurpagina van de krant waarin de columns stonden. Op elke bol is een fragment te zien van een column. Op één van de bollen staat een datum waardoor het moment (de tentoonstelling voor Jan Visser) in de tijd is gemarkeerd.

Bijenschommel

Bijenschommel

 • Bijenschommel
 • Bijenschommel
 • Bijenschommel
 • Bijenschommel

Bijenschommel

2011

BLIJE BIJEN – MOOIE HONING

Bijen staan volop in de belangstelling vanwege de massale sterfte van bijenvolken en het effect daarvan op onze voedselvoorziening. Dat zal de druk op de overgebleven bijenvolken alleen maar vergroten met als gevolg stress met alle negatieve gevolgen van dien.

Mijn installatie geeft daarvoor geen oplossing maar wel een positieve impuls.
Als de bij lekker onbezorgd kan schommelen ontspant hij en wordt vitaler. Als dank daarvoor zullen we mooie honing mogen oogsten.

Metro Soest

Metro Soest


 • Metro Soest
 • Metro Soest
 • Metro Soest
 • Metro Soest
 • Metro Soest
 • Metro Soest
 • Metro Soest
 • Metro Soest

Metro Soest

2012

Inhakend op de lokale verkeersproblematiek hebben we plannen gepresenteerd voor de aantakking van Soest aan het ondergronds railnetwerk voor Amersfoort
Als private onderneming hebben we de kansen en mogelijkheden voorgeschoteld die overlopen van optimisme en gebrek aan realiteitszin.

Ode aan de Lente

Ode aan de Lente

 • Ode aan de Lente
 • Ode aan de Lente
 • Ode aan de Lente
 • Ode aan de Lente

Ode aan de Lente

2013

Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren…
Een monument voor een nieuwe tijd. Een tijd waarin niet het materiële maar het immateriële belangrijk wordt. Een tijd van voorspoed zonder de verstikkende berekeningen van kosten en opbrengsten. Een tijd waarin geluk belangrijker is dan bezit.

Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren…
Verandering, transitie, komt van onderaf. Van individuen die zien dat het anders moet en anders kan. Mensen die gevestigde patronen doorbreken en de anonimiteit van schaalvergroting verlaten om weer echte relaties aan te knopen. De maatschappij, de samenleving bestaat uit mensen, individuen en niet uit inkomsten en uitgaven. Met mijn kunst wil ik dat aan de orde stellen. Kunst roept vragen op en stimuleert verhalen.

Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren…
Een lente van geluk en voorspoed. De tulp als icoon van Nederland, maar met zijn oorsprong uit andere delen van de wereld om aan te geven dat we niet op een eiland leven. Sterker met elkaar verbonden zijn dan we wellicht denken.

Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren…
Ze staan in een kring, een cirkel, een kring is sterk. Zo wil ik laten zien dat je ook met een gering aantal individuen iets krachtigs kan vormen. Waarbij elk element even belangrijk is.

Het beeld heb ik in het holst van de nacht geplaatst bij paleis Soestdijk. Laat het ook een kleine ‘hint’ zijn aan Willem Alexander en Maxima om aandacht te geven aan het individu, de kracht van mensen in plaats van de macht van economie en geld.

Maar ‘alles van waarde is weerloos’. Enkele bollen werden beschadigd. Dat was voor mij reden ze weg te halen. Maar de beeltenis en mijn bedoeling ermee zit nu in het geheugen van velen en is op internet vereeuwigd en daarmee heb ik mijn doel bereikt.

Ik maakte zeven Gouden tulpenbollen die de lente symboliseren.

Never Nooit Alleen

Never Nooit Alleen

 • Never Nooit Alleen
 • Never Nooit Alleen
 • Never Nooit Alleen
 • Never Nooit Alleen

Never Nooit Alleen

2009

Op deze bank zit het kleine koperen vogeltje lastig in de weg. Je kunt niet zomaar gaan zitten. Maar als je je plekje hebt gevonden houdt het je gezelschap. Je zit nooit alleen.

Poorten naar Friesland

Poorten naar Friesland

 • Poorten naar Friesland
 • Poorten naar Friesland

Poorten naar Friesland

2008

“Ontwerp voor de vier snelweg-toegangen naar Friesland een kunstwerk dat Friesland promoot”. Dat was de opdracht. Ik heb met mijn ontwerp aansluiting gezocht bij de herkenbare EU-borden die bij grenzen tussen Europese landen staan. De plaatsing van zulke borden geeft Friesland een eigen status. Ik heb de sterren vervangen door 11 pompeblâden.

Als je Friesland weer uitrijdt zie je de achterzijde van het bord, met daarop 11 leeuwen en de tekst: Net fryslan. (Niet Friesland). Een argeloze lezer zou kunnen lezen: “Net als Friesland” En dat is precies wat in het landschap gebeurt. Het is hetzelfde landschap, maar niet Fries.

Schatkist

Schatkist

 • Schatkist
 • Schatkist

Schatkist

1996

Dit kistje heb ik gemaakt direct na de geboorte van mijn zoon, die te klein en te vroeg was. In het glazen kistje ligt een steen die net zo zwaar is als de pasgeborene en daaronder, onzichtbaar, de eerste echo-foto. Door het gebruik van stukjes glas ontstaat een diamantje en dat verstrekt de breekbaarheid en het dierbare van de inhoud.

‘Schatkist 1996’ is samen met het beeld ‘Eerste Hulp, 2005’ een twee-eenheid.

de Tijd van Joop

de Tijd van Joop

 • de Tijd van Joop
 • de Tijd van Joop
 • de Tijd van Joop
 • de Tijd van Joop

de Tijd van Joop

2007

Joop werd vijftig en zijn vrouw vroeg me een bijzonder geschenk te ontwerpen. Ik stelde voor een klok te maken. Uitgangspunt: tijd is abstract en onpersoonlijk tot je er momenten aan koppelt die voor jóú bijzonder zijn. Voor ‘De tijd van Joop’ heb ik 50 momenten uit het leven van Joop benoemd door middel van een datum. Op typografische manier heb ik daarmee een getallenreeks van 1 tot 50 gemaakt.

Joop is zeer punctueel. Het uurwerk dat in de klok zit is dat ook (radiografisch gesynchroniseerd met Frankfurt). Door de tijdstippen echter zo te plaatsen dat je nooit op de seconde precies de tijd kunt aflezen, krijgt de eigenaar (en zijn gezin) iets meer ruimte, iets meer speling in tijd.

Rond en om Marion

Rond en om Marion

 • Rond en om Marion
 • Rond en om Marion
 • Rond en om Marion
 • Rond en om Marion
 • Rond en om Marion

Rond en om Marion

2008

Markeringspunten in de cirkel van het leven. Dat is uitgangspunt voor dit geschenk. Voor Marion ontwierp ik acht unieke servetringen. Iedere ring heeft een eigen patroon en binnenin staat een tekst die een bijzondere gebeurtenis uit het leven van Marion beschrijft.

Ik weet zeker dat de servetringen nog vele jaren onderwerp van gesprek zullen zijn aan iedere goed gedekte tafel met vrienden. Om ze, ook als ze niet gebruikt worden, als object te kunnen tonen heb ik er een houten ‘schatkistje’ voor ontworpen. Bovenop liggen de servetringen; binnenin bewaart Marion haar herinneringen.

Herinneringsgeschenk RGI

Herinneringsgeschenk RGI

 • Herinneringsgeschenk RGI
 • Herinneringsgeschenk RGI
 • Herinneringsgeschenk RGI
 • Herinneringsgeschenk RGI
 • Herinneringsgeschenk RGI

Herinneringsgeschenk RGI

2009          oplage 54 stuks

Ruimte voor Geo-Informatie was een innovatieproject dat in 2009 eindigde. Voor de medewerkers heb ik een herinneringsobject gemaakt op basis van het thema “samenhang in kennisthema’s”. Dat thema is de missie die hen jarenlang inspireerde.

Voetbalbloemen FIFPro

Voetbalbloemen FIFPro

 • Voetbalbloemen FIFPro
 • Voetbalbloemen FIFPro
 • Voetbalbloemen FIFPro

Voetbalbloemen FIFPro

2013

De FIFPro behartigt de belangen van beroepsvoetballers wereldwijd. Ter gelegenheid van de opening van hun nieuwe pand heb ik een boeket van drie ‘voetbalbloemen’ ontworpen. De voetballer is immers een bloem in het verder groene veld.

De drie bloemen staan op een bodemplaat van pallethout. Dat symboliseert de ondersteuning door de FIFPro bij de mobiliteit van spelers die in hun carrière van club naar club verkassen.

Veel contractbesprekingen vinden plaats op dit hoofdkantoor in Hoofddorp. Ik stel me voor dat spelers ter afronding niet alleen een handtekening zetten onder het contract, maar ook op een van de bloembladen. Dat kan een mooie historische collectie worden….

Informatieobject Hilversum

Informatieobject Hilversum

 • Informatieobject Hilversum
 • Informatieobject Hilversum
 • Informatieobject Hilversum
 • Informatieobject Hilversum

Informatieobject Hilversum

2002

Voor de gemeente Hilversum ontwierp ik een informatieobject dat door de aannemer werd geschonken na voltooiing van het stadspark ‘De Oude Haven’. De vorm is ontleend aan de bijzondere hoogteverschillen in het park. Een belangrijk deel – de voormalige oude haven – ligt vele meters lager dan de omgeving.

 

Brugleuning Amersfoort

Brugleuning Amersfoort

 • Brugleuning Amersfoort
 • Brugleuning Amersfoort

Brugleuning Amersfoort

2002

Leuningen voor de voetgangersbrug Donizettipad over het Valleikanaal in Amersfoort.

Brugleuning Amersfoort

Brugleuning Amersfoort

 • Brugleuning Amersfoort
 • Brugleuning Amersfoort
 • Brugleuning Amersfoort
 • Brugleuning Amersfoort

Brugleuning Amersfoort

2000

Leuningen en zitjes voor de brug over de Barneveldsche Beek in Amersfoort.

Brugleuning Twello

Brugleuning Twello

 • Brugleuning Twello
 • Brugleuning Twello

Brugleuning Twello

2011

Leuningen voor de brug over de Twellosebeek in Twello.

Brugleuningen Lelystad

Brugleuningen Lelystad

 • Brugleuningen Lelystad
 • Brugleuningen Lelystad
 • Brugleuningen Lelystad

Brugleuningen Lelystad

2010

Leuningen voor 3 bruggen in het Landgoed aan de Noordzoom in Lelystad.

Brugleuningen Amersfoort

Brugleuningen Amersfoort

 • Brugleuningen Amersfoort
 • Brugleuningen Amersfoort

Brugleuningen Amersfoort

2005

Leuningen voor 2 bruggen in de Groene Steeg in Amersfoort.

Ancient Shoes

Ancient Shoes

 • Ancient Shoes
 • Ancient Shoes
 • Ancient Shoes

Ancient Shoes

2013

Deze ‘oude schoenen’ heb ik gevonden op het strand van het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’. Het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden heeft met behulp van de C14 methode vastgesteld dat de schoenen dateren van 500- 250 v. Chr. en vermoedelijk uit Medië (het huidige Iran) afkomstig zijn.

Waarschijnlijk heeft een visser uit Gwadar de schoenen verloren in de Arabische Zee waarna het met de warme golfstroom via de Indische – en de Atlantische Oceaan terecht kwam in de Noordzee.

Nu , 2500 jaar later, zijn deze ‘houten slofjes ’te zien in mijn atelier. Opvallend is de gelijkenis van de neusversiering met een terugkerend thema in mijn werk: de bloembol.

Tulipa memoria ‘Marcel’

Tulipa memoria ‘Marcel’

 • Tulipa memoria ‘Marcel’
 • Tulipa memoria ‘Marcel’
 • Tulipa memoria ‘Marcel’

Tulipa memoria ‘Marcel’

2011

Een liefdevolle herinnering aan een dierbare vriend.

Mijn hoofd en hart zijn vol van herinneringen aan hem. Maar iets tastbaars ontbrak. In deze bloembol wordt hij zichtbaar. Telkens als ik dit kostbare object pak of zie komen de herinneringen bij mij naar boven. De bol is gemaakt van hout met zichtbare sporen van langdurig gebruik. Het heeft alle onvolkomenheden in zich die kenmerkend zijn voor levend materiaal. Ik heb ter ere van hem een nieuwe soort bloembol gemaakt; hij draagt de naam van deze geliefde persoon.

Geen groot monument maar een aandenken dat zich voegt in het alledaagse leven.

Tulipa memoria ‘Marcel’

Relatiegeschenk Voskuilen

Relatiegeschenk Voskuilen

 • Relatiegeschenk Voskuilen
 • Relatiegeschenk Voskuilen
 • Relatiegeschenk Voskuilen

Relatiegeschenk Voskuilen

2011          oplage 10 stuks

De firma Voskuilen Vleeswaren maakt fameuze ‘balletjes’. Daar vond ik ook mijn inspiratie bij het ontwerpen van een ‘talking piece’ voor op het bureau van bijzondere klanten.
Verpakt in een mooi geschenkdoosje.

Grafmonument Verhulst

Grafmonument Verhulst

 • Grafmonument Verhulst
 • Grafmonument Verhulst
 • Grafmonument Verhulst
 • Grafmonument Verhulst

Grafmonument Verhulst

2014

Grafmonument voor mijn Zeeuwse oma, oom en tante. De goudkleurige knopen en de vormgeving van het tekstpaneel verwijzen naar de Zeeuwse klederdracht. Naarmate de tijd verstrijkt, zal het staal verder roesten en verkleurt het monument. De letters en cijfers zijn uit het paneel gesneden. Verdeeld over familie en vrienden vormen zij een unieke, individuele en tastbare herinnering.

Deur naar Geheim

Deur naar Geheim

 • Deur naar Geheim
 • Deur naar Geheim
 • Deur naar Geheim
 • Deur naar Geheim
 • Deur naar Geheim
 • Deur naar Geheim
 • Deur naar Geheim
 • Deur naar Geheim

Deur naar Geheim

2006

Een tuinontwerp dat ik samen met Hankie Hol maakte, vroeg om een oplossing van een zichtlijn. Ik bedacht in overleg met de opdrachtgever een ‘verdwijnpunt’. Ik stelde voor om een tuinberging te maken met een bijzondere deur.

De deur is zo gemaakt dat de berging niet zichtbaar is en er dus een toegang naar een geheim tussen het groen ontstaat. Om dat geheim te versterken heeft ieder gezinslid een eigen deur ín de deur gekregen, met de kruinhoogte als deurmaat en de navelhoogte als locatie voor het slot. Ieder gezinslid heeft zijn eigen bronzen sleutel, gedecoreerd met de Phoenisische beginletter van zijn of haar naam. Deze gecodeerde (en dus geheime) sleutels hangen in huis in een speciaal kastje, dat integraal onderdeel van het kunstwerk is.

Emergency Refrigerator

Emergency Refrigerator

 • Emergency Refrigerator
 • Emergency Refrigerator
 • Emergency Refrigerator

Emergency Refrigerator

2011

Zorgvuldig omgaan met materialen en grondstoffen leidde hier tot een fraaie oplossing. De oude koelkast is bepaald niet representatief, maar wordt wel ingezet bij relatie-evenementen. Daarom adviseerde ik om een ombouw te maken van pallethout. Alleen te openen in geval van nood.

Brugleuningen Nootdorp

Brugleuningen Nootdorp

 • Brugleuningen Nootdorp
 • Brugleuningen Nootdorp

Brugleuningen Nootdorp

2003

Leuningen voor 4 bruggen in de Laan van Floris de Vijfde in Nootdorp.

Klokkenstoel AGC Amsterdam

Klokkenstoel AGC Amsterdam

 • Klokkenstoel AGC Amsterdam
 • Klokkenstoel AGC Amsterdam
 • Klokkenstoel AGC Amsterdam

Klokkenstoel AGC Amsterdam

2013

De scheepsklok komt uit de ‘Tjisondari’ (1918),en is eigendom van de Amsterdamse Golfclub. De leden van de club vonden het jammer dat de klok stond te verstoffen in een loods. Ik ontwierp voor hen een klokkenstoel, waarbij ik gebruik maakte van de populieren die gekapt werden voor onderhoud aan de golfbaan.

Grafmonument voor Evi

Grafmonument voor Evi

 • Grafmonument voor Evi
 • Grafmonument voor Evi
 • Grafmonument voor Evi
 • Grafmonument voor Evi
 • Grafmonument voor Evi
 • Grafmonument voor Evi
 • Grafmonument voor Evi
 • Grafmonument voor Evi

Grafmonument voor Evi

2006

Dit monumentje heb ik ontworpen voor het grafje van Evi.

Evi is net voordat ze geboren zou worden, overleden. Haar ouders wilden graag de metafoor van een wolk in een ontwerp terugzien: mooi en ongrijpbaar. Vroeger werd in hun familie gezegd: “als je overleden bent kom je op een wolk in de hemel”.

Het feit dat het kindje een naam heeft, Evi, wilden de ouders ook graag benadrukt hebben.
Haar naam is als een wolkje geschreven op het grafje en erboven getekend met 270 stukjes glas: het aantal dagen dat ze in de buik zat. Dat wolkje van glas wordt weerspiegeld in het roestvrijstalen bodemplaatje.

Hek met Eekhoorns

Hek met Eekhoorns

 • Hek met Eekhoorns
 • Hek met Eekhoorns
 • Hek met Eekhoorns

Hek met Eekhoorns

2005

Dit hek heb ik ontworpen in samenwerking met landschapsarchitect Hankie Hol. Het staat in een bosrijke omgeving en door de combinatie met groene elementen gaat het op in zijn omgeving. In de poorten laat ik eekhoornsilhouetten klimmen; zij maken als vanzelf gebruik van de geboden mogelijkheden.

Herinnerings- / Relatiegeschenk

Herinnerings- / Relatiegeschenk

 • Herinnerings- / Relatiegeschenk
 • Herinnerings- / Relatiegeschenk
 • Herinnerings- / Relatiegeschenk
 • Herinnerings- / Relatiegeschenk
 • Herinnerings- / Relatiegeschenk

Herinnerings- / Relatiegeschenk

2012

Ter herinnering aan het moment van tekenen van een overeenkomst tussen projectontwikkelaar Park 20I20 en de gemeente Haarlemmermeer.

De projectontwikkelaar werkt vanuit de Cradle-to-Cradle filosofie; een principe dat mij zelf ook zeer aanspreekt. Ik heb de koperen vogeltjes op een sokkeltje van bouwafval gezet, dat ik uit de container heb opgevist.

In het Riet

In het Riet

 • In het Riet
 • In het Riet
 • In het Riet
 • In het Riet
 • In het Riet

In het Riet

2008

Een fysiotherapiepraktijk in een typisch Hollands waterrijk landschap. De vraag was: ontwerp een kunstwerk voor de praktijkruimte, dat aansluit bij de omgeving buiten. Ik bedacht een houten vogelnest dat op koperen rietpluimen balanceert. Het werk bestaat uit allemaal losse elementen en is ter plekke opgebouwd en ’in balans gebracht’. In het nest zit een vogeltje. Elders in de ruimte heb ik ook een vogeltje geplaatst. Dat vogeltje verleidt mensen naar het kunstwerk te kijken. Het maakt bezoekers nieuwsgierig naar wat er in het nest zit.

Informatieobject Arnhem

Informatieobject Arnhem

 • Informatieobject Arnhem
 • Informatieobject Arnhem
 • Informatieobject Arnhem

Informatieobject Arnhem

2005

In opdracht van projectontwikkelaar Matser heb ik een informatieobject ontworpen voor het prijswinnend woningbouwplan Monnikenhuizen in Arnhem. Waar voorheen Vitesse voetbalde, wordt nu op een bijzondere locatie (aan de voet van een helling) gewoond.

In een kunstwerk dat als een opengeslagen boek op een markante plaats staat wordt uitleg gegeven over het recente verleden en het ontstaan van het plan. Door het materiaal (RVS) en de vorm is het een pronkstuk en tegelijk een relativering (het is slechts een bladzijde in de geschiedenis).

Lentekoeien

Lentekoeien

 • Lentekoeien
 • Lentekoeien
 • Lentekoeien
 • Lentekoeien

Lentekoeien

2008, 2011

Een koe staat symbool voor het Hollands landschap. Wie ooit heeft gezien hoe de koeien dansen als ze in de lente voor het eerst de wei in mogen, vergeet dat beeld nooit meer. In dit beeld zie je zo’n vrolijke dansende koe. De koe en het gras zijn van kunststof. Het gebruik van kunststof geeft ook een signaal: de koe die wij kennen is door fokken en kruisen verworden tot een ‘melkfabriek’. Daar is weinig natuurlijks meer aan. Hoe ver kun je gaan in het ‘vervormen’ van de natuur? Het beeld straalt desondanks toch vrolijkheid uit, bijna ‘over the top’.

Leuningen Hilversum

Leuningen Hilversum

 • Leuningen Hilversum
 • Leuningen Hilversum
 • Leuningen Hilversum

Leuningen Hilversum

2001

Voor het stadspark ‘De Oude Haven’ in Hilversum heb ik leuningen ontworpen. Ik heb me laten inspireren door de balustrades die de architect Dudok ontwierp voor een aangrenzend bolwerk. Dat gaat vooral over de maatverhoudingen en ronding van die balustrade. Door de vooral horizontale belijning wilde ik de langgerektheid van het park benadrukken. En tegelijk komen zo de rondingen in de verticale delen goed tot hun recht.

Relatiegeschenk Jol GolfDesign

Relatiegeschenk Jol GolfDesign

 • Relatiegeschenk Jol GolfDesign
 • Relatiegeschenk Jol GolfDesign
 • Relatiegeschenk Jol GolfDesign

Relatiegeschenk Jol GolfDesign

2010, 2011 en 2013

 Bij de opening van een nieuwe golfbaan wilde de architect (Jol GolfDesign) een relatiegeschenk aanbieden. Ik ontwierp daarvoor een paneeltje met stukjes aardewerk die we vonden tijdens het maken van de baan. Eén stukje is nieuw en toont een fragment van het logo van de golfarchitect.

Linge

Linge

 • Linge
 • Linge
 • Linge

Linge

2006

De opdrachtgever vroeg me een oplossing te vinden voor hun gevoel dat de keuken té open was. Ik heb in de opening tussen woonkamer en keuken een element geplaatst dat het keukenblok enigszins afschermt. In het paneel heb ik de loop van de rivier de Linge tussen Geldermalsen (waar hij vandaan komt) en Leerdam (waar zij geboren is) uitgespaard. In en tussen hen stroomt de Linge…

Narcissen

Narcissen

 • Narcissen
 • Narcissen
 • Narcissen

Narcissen

2011

Een terugkerend thema in mijn werk is de bloembol. Oorspronkelijk niet inheems, is het uitgegroeid tot een symbool voor Holland. En als zoon uit een tuinbouw- en kwekersfamilie zie ik in de bloembol de kringloop van leven terug.

Tegelijk staat de bloembol voor de manier waarop wij mensen met onze planeet omgaan. Agribusiness heeft weinig meer met natuur te maken: het is een fabriek van fokken, veredelen en vermeerderen. We zetten de natuur naar onze hand, omdat het kan …

Bloembollentelers zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kleuren… maar ik ben ze te snel af. De afgietsels van deze narcissenbollen hebben kleuren waar de bollenteelt alleen maar jaloers op kan zijn.

Onder de Linde

Onder de Linde

 • Onder de Linde
 • Onder de Linde
 • Onder de Linde
 • Onder de Linde
 • Onder de Linde

Onder de Linde

2009

In opdracht van Medisch Centrum Onder de Linde in Nijmegen ontwierp ik dit wandobject Het grote plastiek is gebaseerd op het logo en de huisstijl van het Medisch Centrum. Door gebruik te maken van twee metaalsoorten en de strakke lijnvoering ontstaat een abstract, grafisch beeld.

 

Waterspeelplaats Leek

Waterspeelplaats Leek

 • Waterspeelplaats Leek
 • Waterspeelplaats Leek
 • Waterspeelplaats Leek

Waterspeelplaats Leek

2008

Het wijkpark van een grote uitbreidingswijk in Leek heeft een aantal waterbassins met waterplanten om het oppervlaktewater te zuiveren. Met het ontwerp van de waterspeelplaats hoop ik de werking daarvan enigszins inzichtelijk te maken.
Er zijn drie watertafels:
water wordt op de hoogste tafel gepompt en gemengd met grond uit de omgeving. Dit is het ‘vuile’ water. Doordat de tafel niet vlak is, ontstaan verschillen in stroomsnelheden en blijft bezinksel in de lagere delen achter; ditzelfde gebeurt op de tweede en derde tafel waardoor het water steeds helderder wordt.
De constructie verwijst naar het riet in de helofytenfilters. Het is een decoratief element waartussen de watertafels lijken te zweven.

Waterkunstwerk Lotus

Waterkunstwerk Lotus

 • Waterkunstwerk Lotus
 • Waterkunstwerk Lotus
 • Waterkunstwerk Lotus
 • Waterkunstwerk Lotus
 • Waterkunstwerk Lotus

Waterkunstwerk Lotus

2002

Het waterkunstwerk van lotusbladeren en bloemknoppen staat in een vijver (ontworpen door Hankie Hol) op de binnenplaats van een kantoor en is een geschenk van de directie aan het personeel na de overname van het bedrijf. Het water verzamelt zich, via de steel, in het blad en druppelt vervolgens terug in de vijver.

Bollenveld

Bollenveld

 • Bollenveld
 • Bollenveld

Bollenveld

1993

Een terugkerend thema in mijn werk is de bloembol. Oorspronkelijk niet inheems, is het uitgegroeid tot een symbool voor Holland. En als zoon uit een tuinbouw- en kwekersfamilie zie ik in de bloembol de kringloop van leven terug.

In dit werk heb ik willen laten zien hoe de herhaling van een eenvoudige vorm of onderwerp extra betekenis creëert. De bol wordt bloem en komt uit een betonnen veldje waarop de bloemkleur is achtergebleven. Het gekleurde glas dat de Nederlandse driekleur vormt maakt het een trots product.

Festival de Basis

Festival de Basis

 • Festival de Basis
 • Festival de Basis
 • Festival de Basis

Festival de Basis

2011

Toen ik mijn bijdrage aan dit festival aan het inrichten was, stuitte ik op deze plofbunker. Ik ontdekte restanten van een experimenteel laboratorium .
Waarschijnlijk uit de tijd van de koude oorlog. Het lijkt in de haast verlaten. Mislukt of overbodig geworden, dat is niet duidelijk.
Was Defensie toen al eigen inkomsten aan het genereren in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen en het Productschap voor de Tuinbouw door het exportproduct bij uitstek: de bloembol?
Wat is de rol geweest van Buitenlandse Zaken?

Sensationeel is de aanblik van RODE, BLAUWE en ZWARTE narcissen.
Kleuren waar als naar de heilige graal wordt gezocht. Ogenschijnlijk gelukt, waarom dan toch onbenut gelaten.
Onenigheid over patenten?
Te hoge ontwikkelingskosten?
Onderlinge animositeit?

Wij, gewone burgers, blijven achter met alleen maar vragen.

Take Your Time

Take Your Time

 • Take Your Time
 • Take Your Time
 • Take Your Time

Take Your Time

2005

De Corten-stalen mast heb ik ontworpen voor de klok op het centrale plein van de Openbare Golfbaan Spaarnwoude. De tekst is een geheugensteun voor mensen die gaan golfen (starttijd) en voor bezoekers die op het terras genieten van de rust.

Tafel voor Janet en Alex

Tafel voor Janet en Alex

 • Tafel voor Janet en Alex
 • Tafel voor Janet en Alex
 • Tafel voor Janet en Alex
 • Tafel voor Janet en Alex

Tafel voor Janet en Alex

2013

Sinds die ene keer toen hij haar met de fiets thuisbracht, zijn Alex en Janet onafscheidelijk. Om hun 20-jarige relatie te vieren, maakte ik voor hen een eet-/ leeftafel. Op die tafel staat de route van die eerste gezamenlijke fietstocht uitgestippeld.

Olijf

Olijf

 • Olijf
 • Olijf
 • Olijf

Olijf

2008-heden            

De olijf was de Boom des Levens voor vele oude beschavingen vanwege de veerkracht, aanwas en vruchtbaarheid.
Ook nu nog is de olijftak het symbool voor harmonie (vrede), hoop en vertrouwen.
Symbool van de essentie die de ontbinding van oude vormen overleeft en zichzelf vanuit de wortel vernieuwt.
bron: het boek der symbolen
Ami Ronnberg en Kathleen Martin

Ik heb een gestileerde olijftak ontworpen en in grote oplage uit RVS laten snijden. Een betekenisvol relatiegeschenk of opvallende eindejaarswens.

Hek Soest

Hek Soest

 • Hek Soest
 • Hek Soest

Hek Soest

2002

De maatvoering heb ik gebaseerd op het tuinontwerp van Hankie Hol, dat zich kenmerkt door vlakken verharding met daartussen lijnen van gras. De transparantie van de afscheiding laat, net als het gebruik van metaal en duurzaam kastanje hout, zien dat de bewoners in verbinding staan met hun omgeving en met de natuur.

Tafel Ontwerpstudio Spanjaard

Tafel Ontwerpstudio Spanjaard

 • Tafel Ontwerpstudio Spanjaard
 • Tafel Ontwerpstudio Spanjaard
 • Tafel Ontwerpstudio Spanjaard
 • Tafel Ontwerpstudio Spanjaard

Tafel Ontwerpstudio Spanjaard

2011

Zorgvuldig omgaan met materialen. Dat principe kon ik inzetten bij de constructie van deze tafel. Het blad is gemaakt van restjes hout die overbleven van de inrichting van de kantoorruimte. Ellen Spanjaard houdt van het vormgegeven van boeken. Daarom is het niet toevallig dat je in het tafelblad af en toe een boekenvorm herkent.

Tulipa orientalis

Tulipa orientalis

 • Tulipa orientalis
 • Tulipa orientalis
 • Tulipa orientalis
 • Tulipa orientalis

Tulipa orientalis

2011

In het Alhambra in Granada (Spanje) kreeg ik het plan voor deze tulpenbollen. De van origine Turkse tulp is uitgegroeid tot een symbool van Hollands glorie. Hier aangevuld met Moorse motieven is het een prachtig veelkleurig symbool van integratie en mondiale verbondenheid.

De vorm van de bol komt voort uit het geometrische patroon dat vaak gebruikt wordt als decoratie in de Islamitische architectuur.
Het patroon lijkt op het eerste oog zo eenvoudig. Maar door inkleuring zie je de ogenschijnlijk oneindige variatie zichtbaar.

Metro Amersfoort

Metro Amersfoort


 • Metro Amersfoort
 • Metro Amersfoort
 • Metro Amersfoort
 • Metro Amersfoort
 • Metro Amersfoort
 • Metro Amersfoort
 • Metro Amersfoort
 • Metro Amersfoort

Metro Amersfoort

2011

Cultuur, techniek en bureaucratie brachten we bijeen in dit project, bedacht door Peter Smit (stedenbouwkundige en jazzmuzikant). We boden de burger in de regio Amersfoort een nieuwe kijk op de stad. Een ambitieus plan voor een ondergronds railnetwerk, dat kampte met alle problemen van deze tijd: megalomanie, burgerparticipatie en financiële randvoorwaarden. Dit hebben we uitgewerkt en zichtbaar gemaakt door een bouwbord in de Hellestraat in Amersfoort voor de bouw van een eerste halte.

In 2013 werd dit verder uitgewerkt door middel van film (door Rob Schilling), tegels, bouwhekjes en een website. Alles om de burger te informeren over de visionaire openbaar vervoerplannen voor de regio.

Met als doel: de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Maar vooral het plezier!

Tulipa delux

Tulipa delux


 • Tulipa delux
 • Tulipa delux
 • Tulipa delux
 • Tulipa delux

Tulipa delux

2013
Twee ramen in een pand op een industrieterrein. Achter die twee ramen heb ik 24 papieren tulpenbollen neergezet.
Twee keer twaalf tulpenbollen: dag en nacht. Twee ‘grote‘ thema’s: het ene raam zegt: “Pluk de dag”, het andere raam zegt: “Gedenk te sterven”. De tulp heeft beide in zich. De lichte kant van lente en hoop; de donkere kant van de eerste economische bubbel in de wereld: de tulpenmanie in 1637!
De tulpenbollen heb ik op speciale manier aangelicht met een tweeledig effect:
– licht als reclame-uiting met een verwachtingsvolle boodschap en
– licht om aandacht te vragen voor een morele boodschap met een (Hollands) geheven vingertje.

De ramen zijn nogal donker (zonwerend) waardoor de belichting van de ‘grote’ thema’s heel ingetogen wordt, bescheiden bijna.
Dicht bij de ramen ontdek je dat er meer is.

Licht op kunst

Licht op kunst

 • Licht op kunst
 • Licht op kunst

Licht op kunst

2010

Voor de jaarlijkse Kunstroute in Soest maakte ik een serie lampen. De basis is een eenvoudige Ikea-lamp. Elke lamp wordt uniek door de aankleding met gevonden materiaal. In dit geval hout uit mijn tuin en uit de Soester Duinen. Een klein moment van vervreemding treedt op als je ervaart dat slechts één van de vier schakelaars de lamp werkelijk bedient.

Maar dit werk gaat ook over (her)gebruik van materialen: met het verpakkingsmateriaal van de oorspronkelijke lamp, heb ik een armatuur ontworpen voor een houten lamp waarin de oorspronkelijke vorm zichtbaar blijft.

Relatiegeschenk RGI

Relatiegeschenk RGI

 • Relatiegeschenk RGI
 • Relatiegeschenk RGI
 • Relatiegeschenk RGI
 • Relatiegeschenk RGI
 • Relatiegeschenk RGI

Relatiegeschenk RGI

2008          oplage 75 stuks

RGI (Ruimte voor Geo Informatie) is een organisatie die tot doel heeft geo-informatie beter toegankelijk te maken en is daarbij afhankelijk van het materiaal dat andere organisaties ontsluiten.

Ik ontwierp voor hen een boekensteun, die dit verbeeldt. Het logo is uitgesneden in RVS. De boekensteun bestaat uit vijf losse onderdelen die op verschillende manieren in elkaar kunnen worden geschoven. En het wordt als een plat pakketje in een bijzondere verpakking aangeboden.

Award RGI

Award RGI

 • Award RGI
 • Award RGI
 • Award RGI
 • Award RGI

Award RGI

2007, 2009          oplage 6 stuks

Ik ontwierp een beeldje, dat hoorde bij een onderscheiding voor bijzonder innovatieve plannen, uitgeschreven door Ruimte voor Geo Informatie.
Het is het logo van RGI, uitgesneden in messing.

Eerste Hulp

Eerste Hulp

 • Eerste Hulp
 • Eerste Hulp
 • Eerste Hulp

Eerste Hulp

2005

Dit beeld hoort bij ‘Schatkist 1996’ en bevat spullen die voor mijn zoon Matthijs in de eerste maand van zijn leven zeer belangrijk waren (speen, fles, medicijnen, enzovoorts). De afmetingen zijn voortgekomen uit de eerste echofoto en zijn geboortelengte.

De inhoud is zichtbaar maar je kunt er niet bij. Ik heb op die manier geprobeerd een stukje van die indrukwekkende tijd/ruimte te vangen.

Signatuur in de Natuur

Signatuur in de Natuur

 • Signatuur in de Natuur
 • Signatuur in de Natuur
 • Signatuur in de Natuur
 • Signatuur in de Natuur
 • Signatuur in de Natuur
 • Signatuur in de Natuur
 • Signatuur in de Natuur

Signatuur in de Natuur

2008

Of de kunstenaars tijdens het eerste lustrum van de Soester Kunstroute iets met het publiek wilde ‘doen’, vroeg de organisatie. Ik bedacht een manier om de mensen actief te betrekken: ik deelde bij de start van de route houten schijfjes uit waarop bezoekers hun naam en geboortedatum schreven. Ik gaf hen een eigendomsbewijs van ‘hun’ houten schijfje mee; daarmee werd het kunstwerk gezamenlijk bezit.

Aan het einde van de kunstroute hingen we de schijfjes in een eik. Daar hangt het ‘gesamtkunstwerk’ tot het is verteerd, verrot en opgenomen in de aarde als onderdeel van de kringloop waarvan ook alle ‘eigenaren’ deel uitmaken.

Buitenplaats Alphen a/d Rijn

Buitenplaats Alphen a/d Rijn

 • Buitenplaats Alphen a/d Rijn
 • Buitenplaats Alphen a/d Rijn
 • Buitenplaats Alphen a/d Rijn

Buitenplaats Alphen a/d Rijn

2007

Alphen aan den Rijn wilde de toegang tot de stad op de een of andere manier helder markeren. Ik heb gekozen voor een ontwerp als ging het om de toegang tot een buitenplaats. Van het hekwerk zijn alleen de kolommen behouden; de zuilen die het statige van de buitenplaats verbeelden. Het ontwerp houdt er rekening mee dat de kolom verplaatst, maar ook half ingegraven kan worden. Daarmee geeft het de dynamiek weer en tegelijkertijd ook het vergankelijke: de entree van vandaag kan morgen wel weer elders liggen.

Die relativering geeft het concept humor en lichtvoetigheid mee die tot vrolijkheid stemmen. En dat past goed bij Alphen aan den Rijn, want wie zichzelf kan bezien met een glimlach en een knipoog is zelfbewust en niet bang voor kritiek.

Tafel Bakker Spees

Tafel Bakker Spees

 • Tafel Bakker Spees
 • Tafel Bakker Spees
 • Tafel Bakker Spees
 • Tafel Bakker Spees
 • Tafel Bakker Spees

Tafel Bakker Spees

2011

Het ontwerp voor de tafel is geïnspireerd op de werkruimte: het pakhuis. De tafel heb ik vormgegeven als kist: een metalen frame met daarin hout van oude pallets.
Op verschillende planken staan, met kistletters, fragmenten van plaatsnamen die te maken hebben met de opdrachtgever en zijn bedrijf waardoor de tafel een uniek en eigen object wordt.

Tafel Ontwerpstudio Spanjaard

Tafel Ontwerpstudio Spanjaard

 • Tafel Ontwerpstudio Spanjaard
 • Tafel Ontwerpstudio Spanjaard
 • Tafel Ontwerpstudio Spanjaard
 • Tafel Ontwerpstudio Spanjaard

Tafel Ontwerpstudio Spanjaard

2011

Zorgvuldig omgaan met materialen. Dat principe kon ik inzetten bij de constructie van deze tafel. Aan één zijde wordt het blad gedragen door een stapeling van restjes hout, overgebleven van de inrichting van de kantoorruimte.

Tulipan hollandia

Tulipan hollandia

 • Tulipan hollandia
 • Tulipan hollandia
 • Tulipan hollandia
 • Tulipan hollandia
 • Tulipan hollandia
 • Tulipan hollandia
 • Tulipan hollandia

Tulipan hollandia

2009

Dit werk gaat over integratie en verbondenheid. De van origine oosterse tulp is uitgegroeid tot een symbool van Hollands glorie. Tulipan is het Perzische woord voor tulband waaraan de tulp haar naam ontleent. In de 17e eeuw werden zij veredeld tot de honderden verschillende soorten die er nu zijn. Deze wereldse vermenging van oost en west leidde tot een kleurenpracht die nog jaarlijks onze bollenvelden siert.

De grote tulpenbollen werden versierd door kinderen van basisscholen De Egelantier en de Van der Huchtschool Valeriaan. Opnieuw verrijkt en veredeld, maar dit keer door de grenzeloze fantasie van jonge mensen die allerlei culturen in zich dragen.

Tafel Ben Kuipers

Tafel Ben Kuipers

 • Tafel Ben Kuipers
 • Tafel Ben Kuipers
 • Tafel Ben Kuipers
 • Tafel Ben Kuipers
 • Tafel Ben Kuipers
 • Tafel Ben Kuipers
 • Tafel Ben Kuipers

Tafel Ben Kuipers

2012

Ben Kuipers is landschapsarchitect. Daarom maakte ik voor hem een tafel als een landschap. Inclusief de coördinaten van zijn werkplek en een windroos. Op de laden in aparte ladekastje is het adres op de Delftse manier geschreven (Hoefijzersteeg 6 wordt HIJS 6).

Het is een grote, multifunctionele, werktafel op wielen met opbergruimte. En een apart kastje met laden en een werkblad dat aan de tafel kan worden geschoven voor extra werkruimte.

Vogels

Vogels

 • Vogels
 • Vogels
 • Vogels
 • Vogels
 • Vogels
 • Vogels
 • Vogels
 • Vogels

Vogels

2008-2014

Het gebeurde vaker dat het vogeltje dat ik vanuit mijn atelier op een tak zag zitten, plotseling weg was, maar even later was het er toch… Keek ik niet goed? Of was het beestje zo iel dat ik er langs of doorheen kon kijken? Ik vroeg me af of ik dat effect na kon bootsen. Met knippen en buigen van een dunne koperen strip probeer ik het driedimensionale tot twee terug te brengen. Misschien tot nul. Kijk maar eens hoeveel van de vorm je nog ziet, als je tegen de zijkant van de strip aankijkt.

Ik blijf dit perfectioneren: alleen met knippen en buigen een vorm ontwikkelen die herkenbaar is. Met minimaal materiaalgebruik: een klein stukje koperen strip wordt tot een herkenbare- of fantasievogel.

Het vogeltje komt even in onze omgeving op weg naar een volgende bestemming.